Zábavná pyrotechnika

Zábavná pyrotechnika

Zábavná pyrotechnika sú pyrotechnické výrobky, ktoré obsahujú rôzne chemické zlú...
Viac
 • Rakety Rakety
  Pyoretchnika Rakety – patria vzhľadom k svojmu použitiu a konštrukcii medzi špecifické pyrotechnické výrobky.
  Skladajú sa z troch základných častí: raketového motora, efektovej komory a stabilizátora. Raketový motor je teleso valcového tvaru vyrobené zvyčajne z pevnej papierovej, plastovej, alebo hliníkovej dutinky, do ktorej je nalisovaná tryska (kaolín), hnacia náplň – zlož (čierny prach) a oneskorovacia zlož. Do trysky motoru je vlepená zápalnica. Priamo do voľného priestoru dutinky raketového motoru môžeme vkladať efekty (svetličky), alebo je naň upevnený kontajner (papierová dutinka valcového tvaru), resp. efektová komora s rôznymi svetličkami, tulákmi, zábleskovou zložou a pod. na telo kontajneru alebo motorčeka je upevnený stabilizátor (z ľahkého dreva). Jeho rozmery sú dané vzhľadom k aerodynamickým schopnostiam rakety stúpať pravidelne kolmo hore.

  Povrch rakety je opatrený etiketou s označením efektu a návodom na použitie. K funkcii efektovej komory dochádza po prehorení hnacej a oneskorovacej náplne vo výške cca. 40 m – 100 m. k iniciácii dochádza po zapálení zápalnice v tryske raketového motora. Rakety sa používajú na vyvolanie svetelných, zábleskových a zvukových efektov vo výškach, pričom mnohokrát raketový motor zanecháva počas dráhy letu jedinečnú svetelnú stopu (strieborné, zlaté iskry). Vznik rakety sa spomína už v starovekej Číne, či stredovekej Európe.
 • Petardy a Búchajúce koberčeky Petardy a Búchajúce koberčeky
  Petardy – petarda je pyrotechnický predmet slúžiaci na vytvorenie silného zvukového a zábleskového efektu. Pozostáva z kratšej papierovej trubice naplnenej výbuškovou zložou. Na jednom konci je upevnená zápalnica s oneskorovačom cca 3 až 6 sekúnd, alebo častejšie zápalková zlož citlivá na trenie. Výrobok sa uvádza do činnosti zapálením zápalnice plameňom alebo škrtnutím o zdrsnenú plochu zápalkovej krabičky a ihneď sa odhodí do vzdialenosti aspoň 5 m.
 • Rímske sviece Rímske sviece
  Rímska svieca – je špeciálny pyrotechnický výrobok – teleso dlhého valcového tvaru. Materiál je hrubostenná papierová dutinka priemeru od 25 mm do 75 mm, ktorá tvorí efektovú komoru. V spodnej časti sa nachádza pevne uchytená zátka (drevo, plast). Do efektovej komory sa vkladajú jednotlivé efekty (kométy, menšie guľové či valcové bomby, svetličky, tuláky, ...), ktoré sú medzi sebou oddelené vložkami s oneskorovačmi. Pod jednotlivými efektmi sa nachádza výmet (čierny prach). Vrch papierovej trubky je opatrený plastovým alebo papierovým vekom.

  K iniciácii dochádza po zapálení zápalnice, resp. komunikačného zvodu, ktorý je vložený do vrchnej časti efektovej komory prvého výmetu od komunikačného zvodu. Jednotlivé efekty sú potom postupne po sebe v jednotlivých intervaloch ( 1 s – 4 s, podľa typu oneskorovača) vystreľované do výšky 20 -40 m.

  Rímske sviece majú v efektovej komore uložených spravidla 6 až 8 ks efektov. Povrch rímskej sviece môže byť impregnovaný a je opatrený etiketami ako u predošlých výrobkov. Rímska svieca sa používa na vyvolanie svetelných a zvukových efektov rôznych tvarov, grafického usporiadania (napr. vejár, V, W, X) a línií v rôznych časových intervaloch.

  Sú nenahraditeľným pyrotechnickým výrobkom najmä pri pyromuzikálnych ohňostrojoch. Prvými výrobcami rímskych sviec boli pyrotechnici zo Španielska, ktorý dodnes patria v tejto oblasti k svetovej elite.
 • Fontány Fontány
  Fontány – patria medzi relatívne jednoduché pyrotechnické výrobky. Sú to telesá valcového alebo kónického tvaru rôznych veľkostí a priemerov, vyrobené z papiera. Toto teleso tvorí zároveň efektovú časť. V spodnej časti je vlepená alebo vlisovaná zátka (papier, drevo, hlina). Do efektovej komory sa udusáva, alebo lisuje efektová zlož (farebne svietivá, iskrivá, hvízdavá, ...). vrchná časť telesa fontány má zúžený otvor pre kvalitný prechod efektu fontány pri horení zlože, v ktorom je vlepená zápalnica.

  Výška efektu fontán je cca 50 cm (malé fontány), až po niekoľko metrov (6 m až 10 m i viac – veľké fontány). Iniciujú sa zapálením zápalnice pričom k funkcii efektu dochádza až po jej prehorení na efektovú zlož. Povrch fontán môže byť impregnovaná aje opatrený etiketou s popisom efektu a návodom na použitie.

  Fontány sa používajú na vyvolanie stĺpca svetelných iskrivých i zvukových efektov. Môžeme z nich vytvárať rôzne vejáre a iné tvary. Sú veľmi vhodné na dotváranie scénických kompozícií ohňostrojov. Jednu z najväčších fontán vytvorili pyrotechnici z Ruska, ktorí zhotovili fontánu na princípe TPH (tuhej pohonnej hmoty) a ktorej výška efektu strieborných iskier dosahovala až 25 m.
 • Dymovnice a Pochodne Dymovnice a Pochodne
  Dymovnice - produkujú biely alebo farebný dym, nepoužívajú sa pri ohňostrojoch, ale napr. v airsofte/ paintbale alebo u vojsk.
 • Prskavky a konfety Prskavky a konfety
  Vianočné prskavky, zlaté vianočné prskavky,
 • Detská pyrotechnika Detská pyrotechnika
  Detská Zábavná pyrotechnika ako Včeličky, Ohnivý aj Obrí Motýľ, Detské Fontánky, Búchacie Guličky, Brčoun atď.
 • Kompaktný ohňostroj Kompaktný ohňostroj
  Pyrotechnika Kompaktné ohňostroje – dalo by sa povedať, že kompakty patria medzi novodobý pyrotechnický produkt. Je to kombinácia viacerých rovnakých alebo rôznorodých efektových častí a ich ohňostrojných telies, spojených do jedného kompaktného celku. Zväčša sú tvorené z papierových trubiek rôznych veľkostí a priemerov (max. 100 mm). Tieto trubky môžu tvoriť priamo efektovú komoru v ktorých sa nachádzajú rôzne efekty (svetlice, tuláky) alebo slúžia ako mažiare pre výmet rôznych iných efektových častí (valcové, guľové bomby). Spodná časť trubiek je opatrená zátkou (hlina, drevo, plast) kde sa nachádza i výmet (čierny prach).

  Jednotlivé efektové časti, trubky sú navzájom poprepájané zápalnicou s rôznou dobou horenia, cez výmety. Obvykle trubka v rohovej čsti kompaktu je prepojená zvodom na prvý výmet. Trubky kompaktov sú konštrukčne usporiadané do rôznych geometrických tvarov (štvorec, obdĺžnik, trojuholník, šesťhran, vejár, lichobežník a pod. ), ktoré sú dohromady pevne spojené. Kompakt môžu tvoriť trubky efektových častí o rôznom počte (obvykle 16, 19, 20, 25, 36, 49, 50, 100 rán), až niekoľko stovák kusov.

  Iniciácia sa vykonáva zapálením zápalnice. K funkcii dôjde po zapálení výmetu, resp. po prehorení oneskorovača na efektovú komoru pričom zápalnica v spodnej časti postupne prehorieva z jedného výmetu do druhého. Takto postupne v rôznych časových intervaloch dochádza k jednotlivým výstrelom efektových častí. Časový interval rôznych kompaktov sa pohybuje rádovo od 6 do viac sekúnd.

  Kompakty sa používajú na vytvorenie multifunkčných svetelných a zvukových efektov. Z dôvodu veľkej variability vytvárajú mnohé grafické útvary v strednej i vyššej výške úrovni ohňostrojov. Veľkou výhodou je i to, že jeden kompakt iba jednou iniciáciou môže vystreľovať množstvo efektov v rôznom časovom slede a intervale do rôznych úrovní výšok. Jednoznačne najväčším výrobcom kompaktov je Čína.
1 až 12 z 36

1 až 12 z 36
Pokračovať v nákupe Porovnať

bol pridaný do zoznamu prianí.

Pokračovať v nákupe Môj zoznam prianí