Kompaktný ohňostroj

Pyrotechnika Kompaktné ohňostroje – dalo by sa povedať, že kompakty patria medzi novodobý pyrotechnický produ...
Viac
  • Kategória 2 (F2) Kategória 2 (F2)
    Kategória 2

    Sem patria predmety s hvízdavou náplňou, všetky rakety (vrátane tých, ktoré inak spĺňajú podmienky pre zaradenie do 1. triedy). Predmety tejto triedy nesmú obsahovať v jednom kuse viac ako 50 gramov pyrotechnických zloží, pričom rakety môžu obsahovať len 20 gramov týchto zmesi, z toho len 10 gramov pre pyrotechnický efekt. Dymovnice a bengálske ohne môžu obsahovať až 3 kg zloží. Ďalšími typickými výrobkami tejto triedy sú rímske sviece, gejzíry, minivýbušky či vystreľovacie puzdrá. Podobne ako u 1. triedy, intenzita hluku vo vzdialenosti 8 metrov nesmie byť vyššia než 115 decibelov. Tieto predmety vyšších tried sa môžu predávať iba osobám starším ako 18 rokov. Nesmú sa používať pri kostoloch, nemocniciach, detských zariadeniach, domovoch dôchodcov, školách, ozdravovniach a pri športových podujatiach.
  • Kategória 3 (F3) Kategória 3 (F3)
    3. trieda
    Predmety tejto triedy nesmú obsahovať viac ako 250 gramov pyrotechnických zloží, pričom rakety môžu obsahovať len 75 gramov. Ak je zložená zostava z viacerých dielov, nesmie ich byť viac ako 12 a dohromady nesmie obsahovať viac než 800 gramov zloží, pri ohňopádoch je to 1200 gramov. Typickými výrobkami tejto triedy sú okrem rakiet, ohňopády, malé talianske pumy, delové rany či veľké japonské slnká.
1 až 12 z 34

1 až 12 z 34
Pokračovať v nákupe Porovnať

bol pridaný do zoznamu prianí.

Pokračovať v nákupe Môj zoznam prianí